Přiváděli ženy do terénu,“ řekla.

Přiváděli ženy do terénu,“ řekla. Do 13:00 se stránka stále obnovovala každých 60 sekund, což zklamaným zákazníkům říkalo, aby se ve středu vrátili. Neexistuje žádný pořadník ani oznamovací systém, který by lidi upozornil, když budou vakcíny dostupné. ► Očkování...